Stora tal

Nedan följer ljudexempel från några kända tal. Talen är inte valda därför att personerna framför åsikter som vi delar utan därför att de representerar skickliga talares tal.

Det finns en inbyggd motsättning i att publicera texter ur tal. Texten, som vi ju talat mycket om, representerar ju endast en liten del av budskapet. För att ge en lite mer fullödig bild av hur talarna talade har vi därför lagt in några korta ljudinspelningar och på ett par stället ett par videofilmer. På det sättet kommer vi lite närmare sanningen om hur talen kan ha uppfattats.

Kommentera

Top