Dumpstra

Att leta efter och ta för sig av sådant som kastats, gäller framför allt mat. 

2015

Top