Plogga

Kombinera joggning med att plocka skräp. Görs ofta i form av en gruppaktivitet.

2017

Sekundärkränkt

När man blir kränkt å någon annans vägnar.

2017

Killgissa

Prata om något man egentligen inte har särskilt mycket kunskap kring men får det att låta som om man vet exakt vad man pratar om. I själva verket gissar man bara.

2017

Mukbang

Ett fenomen som går ut på att man äter och samtalar med sin publik samtidigt som man spelar in sig själv och lägger ut det på internet.

2016

Mansplaining

Termen beskriver ett sätt att att förklara saker för någon annan på ett fördummande vis och därmed antyda att den man förklara något för är dum. Mansplaining, som termen antyder, handlar ofta om mäns sätt att beskriva något för en kvinna.

2016

Filterbubbla

Skräddarsydda sökträffar på nätet som filtreras fram utifrån varje individs sökhistorik.

2016

Fomo

Förkortning för det engelska begreppet ”Fear of missing out”. Den konstanta rädslan för att missa något viktigt. 

2016

Dumpstra

Att leta efter och ta för sig av sådant som kastats, gäller framför allt mat. 

2015

Groupie 

Till skillnad från begreppet ”Selfie” där man tar en bild på sig själv tar man i en ”Groupie” foto på sig själv tillsammans med en grupp.

2015

Trollfabrik

Grupperingar av nättroll som arbetar med att vidareförmedla arbetsgivarens propaganda via internet.

2015

 

 

Icke-binär

En person som varken definierar sig som man eller som kvinna. Exempelvis kan en icke-binär känna sig som både man och kvinna, någonting mittemellan eller inget av dem.

2014

Mellanförskap 

Beskrivs som en känsla som en person med ursprung i mer än en kultur kan känna. Resulterar i att personen blir rotlös och inte känner sig välkommen i någon av kulturerna eftersom hen inte blir accepterad.

2014

Fotobomba 

När någon saboterar ett foto genom att medvetet eller omedvetet dyka upp i bilden.

2014

5:2-diet

En diet som går ut på att kraftigt reducera kaloriintaget två av veckans dagar. De övriga fem dagarna i veckan äter man som vanligt.

2013

Hypa

Att vara energisk, på gränsen till överexalterad inför någonting.

2013

Hikikomori

På japanska ”den som drar sig undan”. Beskriver fenomenet där en person, oftast en ung person, isolerar sig i hemmet under en längre tidsperiod. Många gånger ligger rädsla till grund för beteendet.

2013

Top