Fomo

Förkortning för det engelska begreppet ”Fear of missing out”. Den konstanta rädslan för att missa något viktigt. 

2016