Hikikomori

På japanska ”den som drar sig undan”. Beskriver fenomenet där en person, oftast en ung person, isolerar sig i hemmet under en längre tidsperiod. Många gånger ligger rädsla till grund för beteendet.

2013

Top