Icke-binär

En person som varken definierar sig som man eller som kvinna. Exempelvis kan en icke-binär känna sig som både man och kvinna, någonting mittemellan eller inget av dem.

2014

Top