Incel

Från engelskans ”involuntary celibacy” Används främst om män som lever i ofrivillig celibat.

2018

Top