”We would never sink so low as to silence those with whom we disagree.”

Den ungerske premiärministern Viktor Orban uppmanar resten av EU att inte stigmatisera Ungern. Detta tycks dock inte gälla hans egen politik hemma i Ungern, där den fria pressen inte längre existerar.
11 september 2018

Top