Mellanförskap 

Beskrivs som en känsla som en person med ursprung i mer än en kultur kan känna. Resulterar i att personen blir rotlös och inte känner sig välkommen i någon av kulturerna eftersom hen inte blir accepterad.

2014

Top