Trollfabrik

Grupperingar av nättroll som arbetar med att vidareförmedla arbetsgivarens propaganda via internet.

2015

 

 

Top